Dementie Symptomen

Wat is Dementie

Dementie symptomen zin een verzameling van verschillende verschijnselen zoals geheugenverlies, moeite met aangeleerde vaardigheden en gedragsverandering dit noemt men dementie.

Veel voorkomend Dementie Symptomen:

  •     Oriëntatie problemen, de weg kwijtraken
  •     Kan geen plannen maken
  •     Kan bepaalde handelingen niet meer zelfstandig uitvoeren, zoals aankleden
  •     Taalstoornissen en problemen met rekenen
  •     Bepaalde karakter eigenschappen veranderd, treden gedragsstoornissen op. Wordt ongedurig, onrustig in de nachturen, achterdochtig worden of agressief.

Deze stoornissen van dementie kunnen zo ernstig te werk gaan, dat andere activiteiten en relaties hieronder worden beïnvloed. Acute verwardheid (delier) zijn daarbij niet voldoende om over dementie te spreken. In de loop van het proces van de ziekte die met dementie gespaard gaat, ontstaat doordat de hersenen slechter beginnen te functioneren en wordt meestal steeds afhankelijker van dagelijkse verzorging. Uiteindelijk moeten mensen met dementie opgenomen worden in een verpleegtehuis..